ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

  • พิมพ์

thavorn U aon2

นายถาวร  อู่อ้น

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม