ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร (สสส) ชั้น 4

เบอร์ตรง สสส ชั้น 4 โทร.02-282-6589

เบอร์ Fax ชั้น 4     โทร.02-282-6587

เบอร์ Fax ชั้น 4 (มท.) โทร.51436

 

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร

เบอร์ตรง (องค์การฯ)  02-282-6589

สื่อสาร สป. 51430

มือถือหลวง 085-4841976

 

งานธุรการ

สื่อสาร สป. 51440 , 51438 , 51439

 

หัวหน้าฝ่ายระบบวิดีทัศน์ทางไกลและการประชุม (VCS)

สื่อสาร สป. 51440/50214

มือถือหลวง 084-387-8700

 

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

เบอร์ตรง โทร. 02-226-0193 (ห้องชุมสายโทรศัพท์ในกระทรวง)

สื่อสาร สป. 50790-1

 

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

สื่อสาร สป. 51443

 

หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

เบอร์ตรง (องค์การฯ) 02-282-6588

สื่อสาร สป. 51464

 

Additional information