ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

wanchai kaewcha um

 นายวันชัย  เขียวชะอ่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

thavorn U aon2

นายถาวร  อู่อ้น

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม

ฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

โฆสต

นายโฆสิต  สง่าเมือง

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม

ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

Gioustichai saingliw

นายเกียรติชัย  เซียงหลิว

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป

ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

 

 blank

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย

blank

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

blank

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Additional information