ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

wanchai kaewcha um

 นายวันชัย  เขียวชะอ่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

Additional information